Uw persoonsgegevens worden door David Claes verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw opdracht en voor direct marketing  (om u nieuwe diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen en zullen niet aan derden verdeeld worden. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@davidclaes.be . Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).